دانلود دیکشنری قدرتمند Persian Dic v2.5.0 پرشین دیکشنری،انگلیسی به فارسی و برعکس

Persian Dic 2.5.0 Persian Dic 2.5.0 پرشین دیکشنری یکی از سبکترین و قویترین فرهنگ لغتهایی است که برای اندروید نوشته شده است و امکان ت...

ادامه مطلب